Tuleohutus

Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada. Iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu.

Veeohutus

Veekogul juhtuvad õnnetused on sageli ennetatavad. Enne veekogule minekut pead teadma, kuidas tegutseda veekogul viibides ning kuidas käituda veeõnnetusse sattumisel.

Pommiohutus

Pommiohu korral on väga oluline õige käitumine ja võimalike ohtudega arvestamine. Pommiohust tuleb koheselt teada anda telefonil 112.

Kemikaaliohutus

Ohtlike ainetest põhjustatud õnnetusi ei saa alati ära hoida. Ohust teades ja ohu korral õigesti käitudes saad aga ennast ja oma lähedasi kaitsta.

Elanikkonnakaitse

Loodusjõude ei ole võimalik vältida, kuid ohte arvesse võttes ja õigesti käitudes saad kaitsta ennast ja oma lähedasi.

Päästekomandod

Ööpäev läbi on päästetöödeks valmis üle 350 inimese üle Eesti. Meil on 72 riiklikku komandot ning üle 100 vabatahtliku päästekomando.

Kontaktid

Eesti kaart Hiiumaa Saaremaa Läänemaa Harjumaa Lääne-Virumaa Ida-Virumaa Järvamaa Jõgevama Raplamaa Pärnumaa Viljandimaa Tartumaa Põlvamaa Võrumaa Valgamaa